Ananka

ANANKA je bila iskonska boginja (protogenos) nužnosti, prinude i neizbežnosti u grčkoj mitologiji. U orfičkoj kosmogoneji ona se pojavila samoformirana u zoru stvaranja – bestelesno, zmijoliko biće čije su raširene ruke obuhvatale širinu kosmosa. Ananka i njen drug Hronos (Hronos) (Vreme), njihovi serpentinasti kalemovi isprepleteni, slomili su prvobitno jaje kreacije podelivši ga na sastavne delove zemlje, neba i mora da bi formirali uređeni univerzum. Nakon svog čina stvaranja, Ananka i Hronos su okružili kosmos da bi pokrenuli rotaciju nebesa i večni protok vremena. Bili su van domašaja mlađih bogova čiju sudbinu su ponekad mogli i da kontrolišu.

Verovatno jedina drevna predstava boginje, krilata figura koja nosi baklju sa desne strane, označena je njenim imenom.

Iskonski bogovi

Mitologija

Horoskop