Bik ZODIAC

TAURUS KRETAIOS (Kretski bik) je bio zgodan bik kojeg je Posejdon poslao iz mora. Kraljica Pasiphae sa Krete poželela je životinju i zajedno sa njom sakrila se u drvenu kravu koju je izradio zanatlija Daidalos (Dedal). Kasnije je rodila Minotaura (Minotaur), čoveka sa glavom bika.

Heraklu je naređeno da uzme kretskog bika kao jednog od svojih dvanaest trudova. Po završetku ovog zadatka oslobodio je stvorenje i ono je na kraju našlo put do atinskog grada Maraton gde je opustošilo selo. Tamo ga je konačno uništio heroj Tezej.

Bogovi su bika postavili među zvezde kao sazvežđe Bik, zajedno sa Hidrom, Nemejskim lavom i drugim stvorenjima iz Herakleovih trudova.

Prema Akusilaju, ovaj bik je bio isti kao onaj koji je preneo Evropu preko mora; prema drugima, Posejdon ga je poslao iz mora da bi ga Minos žrtvovao bogu mora. Ali Minos je bio toliko očaran lepotom životinje, da ju je zadržao i žrtvovao drugu umesto nje. Posejdon je kaznio Minosa tako što je razbesneo finog bika i naterao ga da napravi veliku pustoš na ostrvu. Heraklu je Euristej naredio da uhvati bika, a Minos mu je, naravno, svojevoljno to dozvolio. Herakle je izvršio zadatak i doneo bika kući na svojim ramenima, ali je zatim ponovo pustio životinju na slobodu. Bik je sada lutao Grčkom i konačno došao do Maratona, gde ga ponovo srećemo u pričama o Tezeju.