Egipatska mitologija

Egipatska mitologija se fokusira na fundamentalni poredak univerzuma, objašnjavajući obrasce prirodnog sveta kroz božanska dejstva. Od posebnog značaja su mitovi o stvaranju, stalna borba protiv nereda i ciklusi smrti i ponovnog rađanja.

Egipatski Bogovi

Egipatski bogovi i boginje bili su inkarnacije prirodnih fenomena, kao što je sunce, i društvenih pojava, poput znanja. Samim Egiptom je vladao faraon koji je tvrdio da je predstavnik bogova na zemlji i koji je delovao kao posrednik između čovečanstva i božanskog.

Geb

Nut

Ra

Set

Tot