Jarac ZODIAC

AIGIPAN (Aegipan) je bio jedan od pana sa kozjim nogama. Kada su bogovi pobegli od čudovišta Tifeja i sakrili se u životinjskim oblicima, Aigipan je preuzeo oblik koze sa ribljim repom. Kasnije je pritekao u pomoć Zevsu, ukravši od džina odsečene božje tetive. Kao nagrada za svoju službu, Aigipan je stavljen među zvezde kao sazvežđe Jarac.

Njegovo ime znači „sve-koza“ ili „sve-burno“ od grčkih reči pan i aigis.

Aigipan se često poistovećivao sa Panom, ali se u najmanje jednoj atinskoj vaznoj slici njih dvojica pojavljuju jedan pored drugoga kao različita božanstva u pratnji Dionisa.