Mitska bića

Drevni grčki i rimski pisci su zamišljali mnoštvo fantastičnih stvorenja koja naseljavaju neistražene krajeve sveta. Najpoznatija zbirka ovih nalazi se u Plinijevoj Prirodnjačkoj istoriji, knjizi koja je inspirisala srednjovekovne bestijarije.

AEGIPAN, LIBIJAC (Aigipan Libis) Ljudi sa kozjim rogovima i nogama koji su živeli u šumi planine Atlas.

AMPHISBAENA (Amphisbaina) Saharska zmija sa dve glave, po jednu na svakom kraju tela.

MRAV, INDIJSKI (Mirmek Indikos) Džinovski insekti koji su čuvali nalazišta zlata indijskih pustinja.

BASILISK (Basiliskos) Smrtonosna afrička zmija koja je ubijala dodirom i otrovnim dahom.

BIK, ETIOPIJSKI (Tauros Aitiopikos) Džinovski, agresivni afrički bik čija je crvena koža bila nepropusna za čelik.

CATOBLEPAS (Katobleps) Afrička zver slična biku čija je glava okrenuta nadole, kada je podignuta, mogla je da ubije čoveka pogledom ili svojim štetnim dahom.

CETUS, INDIJSKI (Ketos Indikos) Neverovatna morska čudovišta poluživotinje, poluribe koja su naseljavala Indijski okean. Među njima su bili lavovi ribljeg repa, medvedi, vukovi, ovnovi i sirene sa kičmom kosom.

KROKOTA (Krokottas) Etiopska zver slična hijeni sa moćnom pločom vilice umesto zuba koja je imitirala ljudski glas da namami plen.

ZMAJ, ETIOPIJSKI (Drakones Aithiopikoi) Gigantske afričke zmije.

ZMAJ, INDIJSKI (Drakon Indikos) Džinovske indijske zmije koje su lovile slonove.

ZMAJ, FRIGIJAN (Drakon Frigios) Džinovske anatolske zmije koje su stajale uspravno na repovima da bi uhvatile ptice iz vazduha.

EALE (Eale) Zver nalik antilopi sa kljovama i pokretnim rogovima.

GRIFIN (Grips) Lav sa orlovom glavom, poreklom iz planina Skitije u severoistočnoj Evropi.

LEUKROKOTA (Leukrokottas) Etiopska zver slična hijeni sa moćnom pločom vilice umesto zuba koja je oponašala ljudski glas da bi namamila plen.

MANTIKORA (Mantihora) Krilato persijsko čudovište sa glavom čoveka, telom lava i šiljastim repom za bacanje projektila.

MONOCERATUS (Hippos Monokeratos) Ili jednorog, magični jednorogi konj poreklom iz Indije.

NEADES Džinovska zver rodom sa ostrva Samos čija bi rika mogla da rascepi zemlju.

ONOCENTAUR (Onokentauros) Afrička životinja koja je bila ukrštanje čoveka i magarca.

PEGAS, ETIOPIJSKI Krilati etiopski konj opremljen rogovima.

FENIKS (Phoinik) Fenomenalna zlatnocrvena ptica čije je perje sijalo od svetlosti sunca.

SATIR, ETIOPIJSKI (Satiros Aithiopikos) Fantomski satir koji je mučio jedan afrički grad.

SATIR, OSTRVO (Satiroi Nesioi) Satiri nalik majmunima poreklom sa ostrva na severnoafričkoj obali.

SATIR, LEMNIJAC (Satiros Lemnios) Satir koji se družio sa ženom sa ostrva Lemnos.

SATIR, LIBIJSKI (Satiroi Libies) Satiri nalik majmunima koji su živeli u šumi planine Atlas u severozapadnoj Africi.

SKOLOPENDRA (Skolopendra) Ogromno morsko čudovište sa dlakom koja se proteže iz nozdrva, ravnim repom nalik na rakova i redovima prepletenih stopala koji oblažu svaki bok.

ZMIJA, KRILATA (Ophis Pteretos) Zmija pernatih krila koja je čuvala bogata polja smirne u Arabiji.

SPHINKS, ETIOPSKA (Sphink Aithiopikos) Afrički lavovi sa ženskom glavom.

TRITON TANAGRAN (Triton) Monstruozni morski demon sa gornjim delom tela čoveka i repom ribe. Bilo je to strašno, ljuskavo čudovište sa oštrim mesožderskim zubima.

JEDNOROG (Monokeratos) Beli indijski konj opremljen jednim magičnim rogom. Grčko ime za stvorenje bilo je Monoceratus („Jedan rog“).

CRV, INDOS Ogromni beli crvi koji su naseljavali reku Indos.

IALE (Eale) Zver slična antilopi sa kljovama i pokretnim rogovima.

Mitologija

Horoskop