Rimska mitologija

Rimska mitologija govori o bogovima starog Rima, od kojih su mnogi pozajmljeni iz grčke kulture i preimenovani. Jedan jedinstveni aspekt rimske mitologije je priča o njenom moćnom osnivaču, Romulu, kojeg je zajedno sa svojim blizancem Remom dojila vučica u detinjstvu.

Rimski bogovi

Rimski bogovi imali su veliki uticaj u svim sferama društva. Od moljenja božanskog nadahnuća na najvišim nivoima vlasti do izvođenja rituala u čast božanstava čuvara koja su pomagala u praktičnim potrebama svakodnevnog života, obožavanje je bilo temelj rimskog postojanja.