Talismani/Amuleti

Talisman je svaki predmet kome se pripisuju magijske moći namenjene zaštiti, blagoslovu, sreći pojedinaca za koje je napravljen. Talismani su često prenosivi predmeti koji se nose na različite načine, ali se takođe mogu trajno ugraditi u arhitekturi.

Talismani su korišćeni u mnogim civilizacijama tokom istorije, vezano sa astrološkim, naučnim i verskim praksama; ali teorija oko pripreme i upotrebe se promenila u nekim kulturama sa novijom New Age talismanskom teorijom. Talismani se koriste za širok spektar funkcija, kao što su: lična zaštita nosioca, voljenih ili stvari, pomoć u plodnosti i pomoć u proizvodnji useva.

Prema talismanskim praksama novog doba, karakteristike sa magijskim asocijacijama – kao što su boje, mirisi, simboli i figure – mogu se integrisati u stvaranje talismana pored izabrane planetarne ili elementarne simbolike. Međutim, oni se moraju koristiti u skladu sa elementarnom ili planetarnom silom koja je odabrana da bi se pojačala nameravana moć talismana. Takođe je moguće dodati lični pečat talismanu ugradnjom stiha, natpisa ili uzorka koji su od posebnog značaja za pojedinca. Ovi natpisi mogu biti sigili (magijski amblemi) ali i oni moraju biti u skladu sa prvobitnom namenom talismana.

Amulet (amajlija) je predmet, prirodan ili napravljen od čoveka, za koji se veruje da je obdaren posebnim moćima da zaštiti ili donese sreću. Amuleti se nose na osobi ili se drže na mestu koja je željena sfera uticaja.