3D Štampa

3d štampanje je proces pravljenja fizičkog objekta od trodimenzionalnog digitalnog modela, obično polaganjem mnogo tankih slojeva materijala uzastopno.

Ispupčenja, useci i spojnice su prirodne pojave procesa 3D štampanja i daju unikatan pečat svakom proizvodu.