Dice

DICE (Dike) je bila boginja pravde, pravičnih presuda i prava utvrđenih običajima i zakonom u grčkoj mitologiji. Bila je jedna od tri Horai (Horae), boginje godišnjih doba i čuvarice nebeskih vrata. Njene sestre su bile Eunomia (Dobar red) i Eirene (Mir). Kao i njene sestre, verovatno je takođe predstavljala aspekt prolećnog rasta.

Dike je identifikovana sa Dikaiosine (Pravost) i Astraia (Astraea, Sazvežđe Devica). Analogno njoj bio je Adikia (Adicia) (Nepravda).

DICE (Dike), oličenje pravde, bila je, prema Hesiodu, kći Zevsa i Temide, i sestra Eunomije i Eirene. Smatrana je jednom od Horae; posmatrala je dela čoveka, i prilazila Zevsovom prestolu sa jadikovkama kad god bi sudija prekršio pravdu. Ona je bila neprijatelj svake laži, i zaštitnica mudrog sprovođenja pravde; a Isihija, to jest smirenost duha, bila je njena ćerka. Često se naziva Zevsovim pratiocem ili savetnikom (paredros ili kunnedros). Kod tragičara, Dice se pojavljuje kao božanstvo koje strogo kažnjava sve loše, vodi računa o održavanju pravde, i probija srca nepravednika mačem koji je za nju napravio Aesa. U tom svojstvu ona je blisko povezana sa Erinijama, iako njen posao nije samo da kažnjava nepravdu, već i da nagrađuje vrlinu. Ideja o Dice kao personifikovanoj pravdi najsavršenije je razvijena u dramama Sofokla i Euripida. Na Kipselovim grudima je bila predstavljena kao zgodna boginja, koja je jednom rukom vukla Adiciju (Nepravdu), dok je drugom držala štap kojim ju je tukla.

Demoni

Mitologija

Horoskop