Nemesis

NEMESIS (Nemeza) je bila boginja ogorčenja i odmazde za zla dela i nezasluženu sreću. Ona je bila personifikacija ozlojeđenosti koju su kod muškaraca izazivali oni koji su činili zločine očigledno nekažnjeno, ili koji su imali neuobičajenu sreću.
Nemesis je usmeravao ljudske poslove na takav način da održava ravnotežu. Njeno ime znači ona koja distribuira ili prodaje. Ona je odmeravala sreću i nesreću, vodeći računa da sreća ne bude prečesta ili preterana. Ako bi se to dogodilo, Nemesis bi mogao da donese gubitke i patnju. Kao onaj koji je proveravao ekstravagantne usluge Tihea (Tihe) (Fortune), Nemezida je smatrana božanstvom koje se osveti ili kažnjava.

U mitu Nemesis se posebno bavila pitanjima ljubavi. Ona se pojavljuje kao osvetnik u pričama o Narkisosu i Nikaji, čiji su bezosjećajni postupci doveli do smrti njihovih ljubavnika. U nekim verzijama Trojanskog rata, ona je bila majka Helene, a prikazana je u scenama njenog zavođenja kako Paris upire optužujući prst u devojku.

Grčka mitologija prikazuje Nemezidu često kao krilatu boginju. Njeni atributi su bili grana jabuke, uzde, mač ili ravnoteža. Njeno ime je izvedeno od grčkih reči nemesis i nemo, što znači „davač dažbina“. Rimljani su obično koristili grčko ime boginje, ali su je ponekad nazivali i Invidia (ljubomora) i Rivalitas (ljubomorno suparništvo).

Demoni

Mitologija

Horoskop