Anemoi

ANEMOI su bili bogovi četiri vetra – Boreje severnog vetra, Zefrija (Zefira) zapadnog, Notosa (Notus) južnog i evra (Eur) Istočnog. Svaki od njih je bio povezan sa godišnjim dobom – Boreas je bio hladan dah zime, Zefiros bog prolećnih povetaraca, a Notos bog letnjih oluja.

Vetrovi su bili prikazani ili kao bogovi sa krilima u obliku čoveka koji su živeli zajedno u pećini na planini Haimos (Haemus) u Trakiji (Trakija), ili kao božanstva u obliku konja koje je držao Ajolos (Eol) Hipotades, „vladar konja“ , na ostrvu Ajolija i krenuo da pase na obalama reke Okeanos (Okeanus) koja okružuje zemlju.

Rani pesnici, kao što su Homer i Hesiod, povukli su jasnu razliku između četiri, relativno benigna, sezonska vetra (Anemoi) i destruktivnih Olujnih vetrova (Anemoi Thuellai). Potonji, koje je iznedrilo čudovište Tifej, ili su bili smešteni u pećinama Ajolosa ili su ih čuvali Hekatonkheiresi u jamama Tartarosa. Kasniji autori su zamaglili razliku između to dvoje.

Grčka mitologija navodi da su Žene Anemoi bile Aellai Harpiiai (Harpije). Spareni sa vetrovima proizveli su mnogo brzih, besmrtnih konja.

Nebeski bogovi

Mitologija

Horoskop