Anemoi

ANEMOI su bili bogovi četiri vetra – Boreje severnog vetra, Zefrija (Zefira) zapadnog, Notosa (Notus) južnog i evra (Eur) Istočnog. Svaki od njih je bio povezan sa godišnjim dobom – Boreas je bio hladan dah zime, Zefiros bog prolećnih povetaraca, a Notos bog letnjih oluja.

Vetrovi su bili prikazani ili kao bogovi sa krilima u obliku čoveka koji su živeli zajedno u pećini na planini Haimos (Haemus) u Trakiji (Trakija), ili kao božanstva u obliku konja koje je držao Ajolos (Eol) Hipotades, „vladar konja“ , na ostrvu Ajolija i krenuo da pase na obalama reke Okeanos (Okeanus) koja okružuje zemlju.

Rani pesnici, kao što su Homer i Hesiod, povukli su jasnu razliku između četiri, relativno benigna, sezonska vetra (Anemoi) i destruktivnih Olujnih vetrova (Anemoi Thuellai). Potonji, koje je iznedrilo čudovište Tifej, ili su bili smešteni u pećinama Ajolosa ili su ih čuvali Hekatonkheiresi u jamama Tartarosa. Kasniji autori su zamaglili razliku između to dvoje.

Grčka mitologija navodi da su Žene Anemoi bile Aellai Harpiiai (Harpije). Spareni sa vetrovima proizveli su mnogo brzih, besmrtnih konja.