Borej

BOREJ je bio bog severnog vetra sa ljubičastim krilima, jedan od četiri sezonska Anemoja (Bogovi vetra). On je takođe bio bog zime koji se spustio sa hladnih planina Trake (Trakija), hladeći vazduh svojim ledenim dahom. Iza njegovog planinskog doma ležala je Hiperboreja, mitska zemlja večnog proleća netaknuta božjim vetrovima.

Kada je Borej tražio ženu, oteo je Oreitiju („Planina Gale“), ćerku atinskog kralja Erekteja (Erehteja), koja se igrala sa svojim drugovima na livadi pored reke. Njihova deca su bila Khione (Chione), boginja snega, i Boreades, par krilatih heroja.

Borej i njegovi brat-vetrovi često su zamišljani kao bogovi u obliku konja. Staro grčko narodno verovanje je bilo da će vetrovi Boreas i Zephiros obrušiti kobile u rano proleće i oplođivati ih pod maskom pastuva koje stvara vetar. Konji rođeni iz ovih spojeva bili su najbrži i najbolji u svojoj vrsti.

U grčkoj vaznoj slici Borej je prikazan kao bog sa krilima koji korača. Ponekad su mu kosa i brada bili natrpani ledom. U mozaičkoj umetnosti često se pojavljuje kao glava koja raznosi naduvane obraze među oblacima. Ove slike su prenete u post-klasičnu umetnost i često se nalaze na starim mapama. Borejevo ime je jednostavna starogrčka reč za „severni vetar“ koja je možda izvedena od grčkog glagola borao što znači „proždirati“.

Nebeski bogovi

Mitologija

Horoskop