Haron

HARON je bio Trajekt mrtvih, daimon (duh) podzemlja u službi kralja Hadesa. Hermes Psihopompos (Vodič mrtvih) je sakupio senke mrtvih iz gornjeg sveta i odveo ih dole do obale Aherusa (Aheruzija) u podzemnom svetu gde ih je Haron u svom čamcu preneo preko vode do Hadesa. Njegov honorar je bio jedan obolos koji se stavljao u usta lešu prilikom sahranjivanja. Oni koji nisu bili pravilno sahranjeni nisu bili u mogućnosti da plate naknadu i bili su ostavljeni da lutaju zemaljskom stranom Akherona (Aherona), proganjajući svet kao duhovi.

Haron je u antičkoj umetnosti i u grčkoj mitologiji prikazan kao ružan, bradat čovek sa krivim nosom, koji je nosio kupasti šešir i tuniku. Prikazan je kako stoji u svom čamcu držeći motku, spremajući se da dobije senku od Hermesa Psihopomposa (Psihopompa).

Etrurci iz centralne Italije su ga poistovetili sa jednim od svojih demona iz podzemlja koji je nazvan Charun po grčkoj ličnosti. Bio je prikazan kao odbojnije stvorenje sa plavo-sivom kožom, ustima sa kljovama, kukastim nosom i ponekad zmijskim rukama. Njegov atribut je bio veliki čekić sa dve glave.

Podzemni svet

Mitologija

Horoskop