Tanatos

TANATOS je bio bog ili personifikovani duh (daimon) nenasilne smrti. Njegov dodir je bio nežan, sličan dodiru njegovog brata blizanca Hipnosa (Spavanje). Nasilna smrt je bila domen Tanatosovih sestara željnih krvi, Keresa, duhova klanja i bolesti.

Tanatos igra istaknutu ulogu u dva mita. Jednom kada su ga poslali po Alkestidu (Alkestid) u podzemni svet, Herakle ga je oterao u borbi. Drugi put ga je uhvatio zločinac Sizifos (Sizif) koji ga je zarobio u vreću kako bi izbegao smrt.

U grčkoj vaznoj slici Tanatos je prikazan kao krilati, bradati stariji čovek, ili ređe kao golobradi mladić. Često se pojavljuje u sceni iz Ilijade, naspram svog brata Hipnosa (Spavanje) koji nosi telo Sarpedona. Na rimskim skulpturalnim reljefima prikazan je kao mladić koji drži oborenu baklju i venac ili leptir koji je simbolizovao dušu umrlog.

Podzemni svet

Mitologija

Horoskop