Hron

HRON (Hronos) je bio prabog vremena. U orfičkoj kosmogoneji on je nastao samoformiranim u zoru stvaranja. Hronos je bio zamišljen kao bestelesni bog, zmijolikog oblika, sa tri glave – onom čoveka, bika i lava. On i njegova supruga, zmijolika boginja Ananka (Neizbežnost), zamotali su prvobitno svet-jaje u svoje kolutove i podelili ga da bi formirali uređeni univerzum zemlje, mora i neba. Nakon ovog čina stvaranja, par je kružio oko kosmosa pokretajući rotaciju neba i večni protok vremena.

Lik Hrona je u suštini bio kosmološki dvojnik Titana Kronosa (Kronusa) („Vreme oca“). Orfici su ponekad spajali Hrona sa bogom tvorcem Fanesom, a takođe su ga izjednačavali sa titanom Ophionom. Njegov ekvivalent u feničanskoj kosmogoneji je verovatno bio Olam (Večno vreme) čije je ime napisano Oulomos u grčkim transkriptima.

Hron je u grčko-rimskom mozaiku prikazan kao Aion (Eon), personifikovana večnost. Drži točak na kome su ispisani znaci zodijaka, a Gaja (Majka Zemlja) je obično prikazana do njegovih nogu. Pesnik Non opisuje Ajona kao starca sa dugom belom kosom i bradom, ali mozaička umetnost predstavlja mladalačku figuru.

Iskonski bogovi

Mitologija

Horoskop