Talasa

TALASA je bila iskonska boginja (protogenos) mora. Pomešana sa Pontosom (Pontus), svojim muškim kolegom, proizvela je ribu i druga morska stvorenja. Talasa je bila doslovno telo mora i u Ezopovim basnama se manifestuje kao žena formirana od morske vode koja se uzdiže iz njenog rodnog elementa.

Posejdon i Amfitrit, antropomorfni kralj i kraljica mora, bili su vladari elementarnih Pontosa i Talase.

Talasa je u grčko-rimskim mozaicima prikazana kao žena matrona, napola uronjena u more, sa rogovima rakova kandžama, morskim algama za odeću i brodskim veslom u ruci.

Iskonski bogovi

Mitologija

Horoskop